Rozejście mięśni brzucha nie jest jedynie defektem kosmetycznym.

Jest to złożony, dość skomplikowany problem, który przy odpowiednio prowadzonej terapii, zmianie nawyków życia codziennego, pracy z postawą , ogromie cierpliwości i konsewkentnym działaniu, można zminimalizować a przede wszystkim zapobiec jego skutkom.

Terapia obejmuje :

  • ocenę wielkości rozejścia kresy białej – palpacyjnie oraz za pomocą USG powłok brzucha
  • ocenę pracy przepony i umiejętności oddychania przeponowego
  • naukę prawidłowej aktywacji mięśni brzucha
  • terapię manualną oraz trening indywidualny (trening postawy, oddechowy)
  • kinesiotaping