ZOBACZ CO MOJE PACJENTKI O MNIE MÓWIĄ

W mojej pracy staram się pokazać kobietom, jak ważne jest podejście kompleksowe. 

To czyni perspektywę do działań długofalowych, a nie pdejmowania chwilowych skoków z dietami, zrywami treningowymi etc. Trzeba połączyć działania, w jedna spójna całość i patrzeć w przyszłość.

Zadać sobie pytanie-jak będę się chciała czuć w swoim ciele za 20-30-40 lat?

Uważam, że każda z nas zasługuje na to, aby dobrze wyglądać. Aby być pełną energii, sprawną i uśmiechniętą. Każda z nas ma prawo do dbania o siebie, pracy nad swoim ciałem, nad sobą.

Ale też każda z nas potrzebuje wsparcia, motywacji, edukacji. Również wsparcia fizjoterapeuty uroginekologicznego.